Projektledarmöte 18 oktober 2016. Från vänster Tharaka Gunaratne, Anna Runa Kristinsdottir, Mattias Bäckström, Johan Felix och Joakim Krook.

Projektledarmöte 18 oktober 2016. Från vänster Tharaka Gunaratne, Anna Runa Kristinsdottir, Mattias Bäckström, Johan Felix och Joakim Krook.

 

Kan användning av sekundära råvaror bli företagsekonomiskt lönsam? Hur hantera lägen när stränga krav på absolut giftfrihet hindrar resurseffektiva kretslopp? Det var två frågor i fokus för Mistra Closing the Loops projektledarmöte.

Forskningsprogrammet Mistra Closing the Loops andra etapp består av sex fristående projekt, alla med hållbar industriell materialåtervinning i fokus. Programarbetet inleddes i början av året. Nu är projekten i gång och nyligen träffades projektledarna för första gemensamma mötet sedan starten.

Ett resultat blev tre tydliga programmål, saker som måste kännas klara när programmet avslutas 2020:
• Användandet av sekundära råvaror ska komma närmare förtetagsekonomiskt lönsamma processer.
• Riktlinjer för att arbete med giftfria och resurseffektiva kretslopp
• Ökad kunskapsspridning och kunskapsutbyte mellan aktörer.

Målen är nödvändiga för att programmet ska nå de önskade effekterna: Att flera bolag växer och satsar inom området och att kunskapen om möjligheten med resurseffektiva kretslopp ska öka hos myndigheter, producenter och konsumenter.

Materialåtervinning står i fokus för alla projekten i Mistra Closing the Loop II. Ambitionen är att ta fram konkreta resultat som bidrar till att styra från dagens avfallshantering till hållbar resurshushållning.

Från vänster Joakim Krook (Shredder Valorization), Martin Kurdve (Cimmrec), Marcel Magnusson (EBaR) och Carl Jensen (Explore).

Joakim Krook, Martin Kurdve, Marcel Magnusson och Carl Jensen.

De sex projekten spänner över flera områden – som återvinning av bilar, batterier och byggavfall, förbättrade livscykelanalyser och minskad miljöpåverkan från gruvindustrin. Trots att spannet kan verka brett är ett uttalat mål också att hitta synergieffekter och programgemensamma forskningsområden.

– Ett viktigt syfte är att konkretisera vilken programgemensam forskning vi vill genomföra. Det är där själva forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II kan göra skillnad. Vi kan lyfta generella frågor som enstaka projekt inte kan göra, säger programledaren Evalena Blomqvist, SP.

– Programmet och synergiarbetet skapar bra förutsättningar. Med goda möjligheter att samarbeta växer också bra och intressanta idéer.

En fråga som diskuterades mycket under detta första projektledarmöte var kravet på en giftfri vardag– bland annat från regeringens handlingsplaner – och hur sådana krav kan hindra en resurseffektiv hantering av vissa avfallstyper.

– Det finns säkerligen många tillämpningar av avfall där riskerna för människor, miljö eller djurliv är minimala men ändå krockar med kravet på giftfrihet, säger Joakim Krook, projektledare för Mistra Fines.

Projektledarmöte - från vänster Johan Felix (Constructivate), Joakim Krook (Shredder Valorization) och Lena Smuk från programledningen.

Johan Felix, Joakim Krook och Lena Smuk.

Just projektet Mistra Fines kretsar kring ”fines”, en heterogen restfraktion från återvinning av bland annat bilar och bygg- och rivningsavfall som består av en blandning av många olika material: en del värdefulla, andra lågvärdiga. Andra potentiellt farliga, andra inte.

– Min poäng är att det finns andra aspekter än lokala föroreningsrisker och gränsvärden, exempelvis positiva globala och regionala miljöeffekter , som också behöver vägas in i besluten om materialåtervinning är lämpligt eller ej, säger Joakim Krook.

 

Projektledarna var ense om att just frågor kring giftfritt och riskfritt kontra effektiv resurshantering är ett område som kan passa för programgemensam forskning.

Projektledarmötet hölls i Stockholm 18 oktober 2016. Nästa gemensamma möte är planerat till mars 2017.

Text: Maria Ljung

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng