Från Stockholm till Berlin som Mistra Fellow

Varför lyckas andra länder bättre med att återvinna vissa sekundära råvaror?  Har Sverige något att lära av deras lösningar? Det är frågor som Nils Johansson för Closing the Loops räkning söker svaret på.

läs mer

DN uppmärksammar EBar

Dagens Nyheter skriver 25 oktober om projektet EBar som är en del av Mistra Closing the Loop II. Artikeln handlar om återvinning av alkaliska batterier.

läs mer

Projektledarmöte med viktiga frågor i fokus

Kan användning av sekundära råvaror bli lönsam? Hur hantera lägen när stränga krav på absolut giftfrihet hindrar resurseffektiva kretslopp? Det var två frågor i fokus för Mistra Closing the Loops projektledarmöte.

läs mer

Nya projekten klara

Sex projekt deltar i andra fasen av Mistra Closing the Loop. Nu är det klart vilka projekt som kommer att få dela på de 40 miljoner kronor som anslagits för andra fasen av Mistra Closing the Loop. Varje projekt är självständigt och tillsammans ska de arbeta med att...

läs mer

Slutredovisning QuickFlux

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet Quick Flux. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning När man smälter aluminiumskrot bildas bland annat saltslagg. Slaggen kan inte användas industriellt, utan...

läs mer

Slutredovisning Waste 2 Design

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet Waste to design. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning I projektet Waste 2 Design har designstudenter utgått från industriavfall och tagit fram koncept till...

läs mer

Slutredovisning Memiman

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet MEMIMAN. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning Projektet MEMIMAN har haft som mål att förbättra avfallshanteringen i svensk verkstadsindustri och har...

läs mer

Slutredovisning från PhosRec

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet PhosRec. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning Grundämnet fosfor används som gödning och är livsviktigt för människan. Samtidigt som tillgången på...

läs mer

Slutredovisning Green Plastics

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet Green Plastics. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning Att återvinna plastavfall minskar miljöpåverkan och oljeberoende och är dessutom ekonomiskt lönsamt....

läs mer

Slutredovisning för Realize

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet Realize. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning Att återvinna och återanvända fordon ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Projektet Realize har...

läs mer

Slutredovisning synergiarbetet

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av synergiarbetet i form av en syntesrapport. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning De sju industriprojekten inom Mistra Closing the Loop har dragit många gemensamma...

läs mer

Slutredovisning S2C

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet S2C. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning Tillverkning av cement kräver stora mängder energi samt material, främst jungfrulig kalksten. Projektet Slag 2...

läs mer

Från slutseminariet: Vad bidrar till att sluta cirkeln?

Från slutseminariet för Mistra Closing the loop I, november 2015. Från slutseminariet: Vad bidrar till att sluta cirkeln? ”Det finns oändligt med arbetskraft, men inte oändligt med resurser.” Det var en av replikerna när framtiden för sekundära material diskuterades...

läs mer

Resultaten börjar bli klara

Mistra Closing the Loop hade programmöte i mitten av maj. De sju delprojekten redovisade resultatet av sin forskning kring hur industriellt avfall ska kunna bli värdefulla råvaror. Några repliker från dagen Projektet Quick Flux har provat att använda slagg från...

läs mer

En bra bit på väg

Med start hösten 2012, rullar Mistra Closing the Loop vidare i bra fart med sikte på målgång hösten 2015. Nu växer insikten att det krävs mer än teknik och kemi för att ta tillvara resurser i industriella processer. Hittills har programmets sju projekt arbetat mycket...

läs mer

“Det känns att vi gör något viktigt”

Utdrag ur intervju med Sten Ångström, projektledare för Quick Flux - Production of slagformers out of aluminum black dross. Hela idén med att stänga loopen, det vill säga det känsliga kommersiella kretslopp av industriellt tillverkade varor som mänskligheten...

läs mer

“Se möjligheter med samarbete istället för konkurrens”

Utdrag ur Intervju med doktorand Isabel Ordoñez, projektledare för W2D - From industrial waste to product design. Projektet handlar om att försöka hitta användningsområden för avfall, både från hushåll och industri, som idag bara slängs bort genom att förbrännas eller...

läs mer

“Det behövs ett samspel”

Utdrag ur intervju med Marcus Bjelkemyr, projektledare MEMIMAN – Material efficiency management in manufacturing. – Vi tittar på avfall från hela tillverkningskedjan, från förpackningsmaterial och bearbetningsspill till förbrukningsmaterial. För varje typ av avfall...

läs mer

“Gamla bilar är värdefulla resurser”

Utdrag ur intervju med Maria Ljunggren Söderman, projektledare för Realize - Realizing resource-efficient recycling of vehicles. I en värld där produkter blir allt mer komplexa är fordon inget undantag. Målsättningen med projektet Realize är att utveckla och utvärdera...

läs mer

“Samhällets utmaning ligger i materialåtervinning”

Utdrag ur intervju med Britt-Marie Steenari, projektledare för PhosRes - Closing the loop for phosphorus in chemical industry residues. Jordens fosforreserver håller på att ta slut och det finns endast ett fåtal platser kvar där man kan bryta den. Att hitta en väg...

läs mer

“Att välja grönt är det bästa alternativet”

Utdrag ur intervju med Ignacy Jakubowic, projektledare för Green Plastics - Sustainable recycling of green plastics. Idag kan väldigt många varor köpas som miljövänliga alternativ och målet att göra oss oberoende av fossila resurser känns mer verkligt nu när så mycket...

läs mer

Samarbete för genvägar

En samarbetsplattform mellan de sju olika projekten. Följer arbetet tätt och identifierar samarbetsmöjligheter och gemensamma frågor. I Mistra Closing the Loop prövas en ny form för att följa projekten och skapa en helhet utifrån programmets syfte. Projekten verkar i...

läs mer

Waste 2 Design

Kan industriavfall designas till nya attraktiva produkter med kommersiell potential? Waste to design prövar genom att ta fram konkreta prototyper i ett samarbete mellan återvinningsindustri och studenter i teknisk design. I fokus är material som idag varken återvinns...

läs mer

Realize – Realizing resource-efficient recycling of vehicles

Hur mycket går det att materialåtervinna fordon? Realize kombinerar tvärvetenskaplig forskning med aktörer från varje del av återvinningskedjan. Projektet har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon. Syftet är att säkra tillgången...

läs mer

PhosRec – Phosphorous recovery from industrial waste water

  Hur kan man ta tillvara fosfor i kemiska industriprocesser? En biprodukt av vatten och fosfor bildas vid produktion av alkyl-ketene-dimer, AKD, som används för bestrykning av papper. Idag oxideras biprodukten till en typ av avfallslam och deponeras. Projektet ska ta...

läs mer

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng