Utmaningen för Mistra Fines är att hitta processer och affärsmodeller som gör att blandat restmaterial kan återföras till kretsloppet.

läs mer