Kan industriavfall designas till nya attraktiva produkter med kommersiell potential?

W2D_230pxWaste to design prövar genom att ta fram konkreta prototyper i ett samarbete mellan återvinningsindustri och studenter i teknisk design. I fokus är material som idag varken återvinns eller förbränns utan deponeras, till exempel PVC-kablar och glasfiberarmerad plast.

Partners

Chalmers tekniska högskola , DIAB, Eklunds Bildelslager, Linköpings universitet, Semcon, Stena Recycling

Projektledare och kontakt:

Isabel Ordonez Pizarro, Chalmers tekniska högskola
isabel.ordonez@chalmers.se

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail