På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av synergiarbetet i form av en syntesrapport. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren.
Sammanfattning

De sju industriprojekten inom Mistra Closing the Loop har dragit många gemensamma slutsatser kring vilka förändringar som krävs för att samhället ska gå mot en resurseffektiv användning av industrins bi- och restprodukter.

Syntesrapporten redovisar vilka steg som måste tas för att sluta cirkeln, skapa en marknad för sekundära råvaror och en cirkulär ekonomi utan avfall.

 

Populärvetenskaplig version av syntesrapporten, två kapitel:

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling

Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en tillförlitlig marknad för sekundära råvaror.

Steg för steg mot en marknad för sekundära råvaror

Om marknaden för sekundära råvaror ska bli effektiv måste dagens osäkerhet om kvalitet, tillgång och efterfrågan undanröjas.

Läs hela texten som pdf.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail