På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet S2C. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren.
Sammanfattning

Tillverkning av cement kräver stora mängder energi samt material, främst jungfrulig kalksten.
Projektet Slag 2 Cement har funnit miljömässiga vinster med att i stället använda slagg från stålindustrin som råvara. När man tillverkar cement måste koldioxid avlägsnas ur kalkstenen. Därför upphettas den till hög temperatur, vilket kräver mycket energi och ger koldioxidutsläpp. Vid stålproduktion använder man kalksten för att extrahera föroreningar ur järnmalm. Tillsammans bildar de en slagg som innehåller kalcium – just det som behövs i cement.

När denna slagg används i cementindustrin minimeras utsläppen, eftersom koldioxiden redan har försvunnit i stålverket. Och när kalkstenen används två gånger halveras behovet av att bryta sten.

 

Längre populärvetenskaplig version av slutrapporten 2015:

Stora miljövinster om cement görs av slagg från stål

Mindre behov av att bryta kalksten, mindre energiåtgång och mindre utsläpp av koldioxid. Det finns stora miljömässiga vinster med att använda slagg från stålindustrin som råvara vid tillverkning av cement. Projektet Slag 2 Cement har nått resultat som bådar gott.

Läs hela texten som pdf.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail