På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet MEMIMAN. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren.

Sammanfattning

Projektet MEMIMAN har haft som mål att förbättra avfallshanteringen i svensk verkstadsindustri och har vidareutvecklat en metod för detta, Waste Flow Mapping. Kort uttryckt består den av intervjuer med alla aktörer, kartläggning av avfallskärl och skyltar samt plockanalys av vad som hamnat i avfallskärlen.

Resultatet visar att företagen kan vinna mycket på att sälja välsorterat avfall i stället för att betala för att skicka det till förbränning, samtidigt som de miljömässiga vinsterna är betydande. En slutsats är också att nyckeltal för avfallshantering behöver utvecklas och kopplas till företagens befintliga mätetal. Kunskapsnivån hos individerna spelar en stor roll för att en förändring

 

Populärvetenskaplig version av slutrapporten 2015:

Det ska vara enkelt att sortera avfallet rätt

Varför är verkstadsindustrin noga med att återvinna stålspån, medan ett kasserat verktyg hanteras som blandskrot? Projektet MEMIMAN har studerat avfallshantering på fabriksgolvet. Resultatet har blivit en metod som ger förbättringar ända ner på sopkärlsnivå och vinster för både företag och miljö.

Läs rapporten som pdf.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail