På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet Green Plastics. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren.

Sammanfattning

Att återvinna plastavfall minskar miljöpåverkan och oljeberoende och är dessutom ekonomiskt lönsamt. Men rent praktiskt är det besvärligt, eftersom plast finns i många olika typer som kräver varierande behandling för att bli ny råvara.

Införandet av bioplast, som alltså är framställd av biologiskt baserade råvaror, kan göra frågan ännu mer komplex. Projektet Green Plastics har undersökt möjligheten till återvinning av några typer av bioplaster och hur man ska kunna hantera dem parallellt med fossil plast i återvinningsprocessen. En viktig slutsats är att plastens livslängd, alltså hur många gånger den kan återanvändas, har en större miljöpåverkan än frågan om den är gjord av biologiskt eller fossilt material.

Populärvetenskaplig version av slutrapporten 2015:

Livslängden är avgörande för bioplastens framtid

Hur många gånger kan man återvinna bioplast, alltså plast som är framställd av biologiskt baserade råvaror? Och hur ska man lyckas hantera den parallellt med fossil plast i återvinningsprocessen? Projektet Green Plastics har studerat hur gröna plaster kan bli ett hållbart alternativ.

Läs rapporten som pdf.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail