På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet Realize. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren.
Sammanfattning

Att återvinna och återanvända fordon ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Projektet Realize har noggrant plockat isär 220 personbilar och funnit att återvinningsgraden kan öka genom utökad demontering, särskilt av större plastdelar. Logistik och transporter måste dock lösas innan det kan bli ekonomiskt genomförbart.

Dagens EU-direktiv bidrar till hög återvinning, men ger exempelvis inga incitament att ta hand om knappa metaller.

Realize drar slutsatsen att en förändring kräver både politiska beslut och marknader för mer specialiserade sekundära material. Organisatoriska förändringar skulle också innebära en förbättring. En fallstudie av en cirkulär affärsmodell där man säljer tjänsten ”kilometer” snarare än ett specifikt fordon har visat att cirka 20 procent av materialet i en viss komponent skulle kunna sparas.

 

Populärvetenskaplig version av slutrapporten 2015:

Ökad återvinning av bilar skapar nya resurser

Att återvinna bilar ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Mycket återvinns eller används som reservdelar redan i dag, men genom nya arbetssätt kan ännu mer tas tillvara. I dag bidrar EU-direktiv till hög återvinning, men ger inga incitament att ta hand om exempelvis knappa metaller. En förändring kräver både politiska beslut och etablering av nya marknader för sekundära material. Det är några slutsatser från projektet Realize.

Läs hela rapporten som pdf.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail