Åsa Moberg, Mistra

Åsa Moberg, Mistra

Åsa Moberg har tagit över som Mistras programansvariga för Closing the Loop II. Hon ser samverkan som en av de stora utmaningarna – och möjligheterna.

– Samverkan mellan aktörer är viktigt inom återvinning och återanvändning för att få flöden mer cirkulära, säger hon.

– Inom Closing the Loop tror jag också att samverkan mellan programmets projekt blir en framgångsfaktor. De enskilda projekten arbetar med olika utgångspunkter men det finns också många likheter i frågeställningarna.

Brinner för miljöfrågor

Åsa Moberg axlar ansvaret som programansvarig efter Mistras Christopher Folkeson Welch. Närmast kommer hon från IVL Svenska Miljöinstitutet där hon har drivit flera projekt inom resurs- och avfallsområdet.

Innan dess var Åsa Moberg verksam som forskare på avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är docent i miljö- och hållbarhetsbedömning och har också forskat kring digitalisering för hållbar utveckling.

Privatpersonen Åsa Moberg brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor, bor i Vaxholm utanför Stockholm och älskar friluftsliv av olika slag.

Höstens projektledarträff

– Jag räknar med att lära känna aktörerna i Closing the Loop bättre genom att vara med på nästa projektledarträff, säger hon.

Projektledarträffen hålls i Göteborg 18 oktober.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail