kabelkrok_frilagd_bana_1024

En samarbetsplattform mellan de sju olika projekten.

Följer arbetet tätt och identifierar samarbetsmöjligheter och gemensamma frågor.
I Mistra Closing the Loop prövas en ny form för att följa projekten och skapa en helhet utifrån programmets syfte. Projekten verkar i olika sektorer och vetenskapsområden, men målet att ”stänga loopen” och verka för effektiv resursanvändning är gemensamt. Synergi/syntesarbetet fångar gemensamma frågor och identifierar möjliga samarbeten mellan områdena.

Programvärden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ansvarar för och driver arbetet, som ska resultera i en sammanfattande syntesrapport.

Projektledare och kontaktperson

Lena Smuk, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
lena.smuk@sp.se

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail