Hur kan man ta tillvara fosfor i kemiska industriprocesser?

phosres_webb230pxEn biprodukt av vatten och fosfor bildas vid produktion av alkyl-ketene-dimer, AKD, som används för bestrykning av papper. Idag oxideras biprodukten till en typ av avfallslam och deponeras. Projektet ska ta fram och analysera en alternativ behandlingsmetod som istället separerar fosforn och möjliggör en återanvändning.

Partners

Chalmers tekniska högskola
Akzo Nobel- Pulp and Performance Chemicals

Projektledare och kontakt

Britt-Marie Steenari, Chalmers tekniska högskola
bms@chalmers.se

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail