Projektledarmöte med viktiga frågor i fokus

Kan användning av sekundära råvaror bli lönsam? Hur hantera lägen när stränga krav på absolut giftfrihet hindrar resurseffektiva kretslopp? Det var två frågor i fokus för Mistra Closing the Loops projektledarmöte.

läs mer

Många partners i samverkan

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och en lång rad partners från industrin och näringslivet deltar i Closing the Loop.

läs mer

”Ambitionen är att överbrygga gapet”

– Ambitionen med EBaR är att överbrygga gapet mellan batteriinsamlingen och den storskaliga metallurgiska industrins behov, säger Guozhu Ye. Projektet Environmental Battery Recycling vill skapa en enkel och billig återvinningsprocess för alkaliska batterier. Guozhu...

läs mer