Publikationer Closing the Loop, etapp I

Här hittar du:

Lista över artiklar, rapporter, konferensbidrag etc, sorterade efter respektive projekt.
Läs och ladda ned listan i pdf-format.

Skrifter och rapporter framtagna av Mistra Closing the Loop
De flesta publikationer finns för närvarande enbart i digital form. Det kan även finnas tryckta exemplar att få.

Vid intresse, maila till closingtheloop@sp.se

Presentationsskrift av programmet

Projektledarna berättar i intervjuform om sina projekt. Färdigställd i september 2014.
Klicka på bilden för att komma till digital version i pdf-format.

"Dagens varor är morgondagens resurser"

Sammanfattning av forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop, första fasen 2012-2015. Färdigställd oktober 2015.
Klicka på bilden för att komma till digital version i pdf-format.

"Closing the Loop for industrial by-products, residuals and waste: From waste to resource"

Synthesis report of Mistra Closing the Loop Research Program carried out 2012-2015.
Rapport från synergi/syntesarbetet, som löpt parallellt med de sju forskningsprojekten och som formulerar gemensamma frågeställningar, utmaningar och samarbetsmöjligheter. I rapporten finns även sammanfattande beskrivningar av de separata projekten på engelska.
Färdigställd oktober 2015.
Klicka på bilden för att komma till digital version i pdf-format.

PROJEKTEN I ETAPP I

Green Plastics

Hur kan gröna, biobaserade plaster bli ett hållbart alternativ hela vägen?

Memiman

Hur kan tillverkningsföretag bli bättre på att materialåtervinna?

PhosRec

Hur kan man ta tillvara fosfor i kemiska industriprocesser?

QuickFlux

Hur kan en biprodukt från aluminiumsmältning användas som råvara för ståltillverkning?

Realize

Hur mycket går det att materialåtervinna fordon?

Waste 2 Design

Kan industriavfall designas till nya attraktiva produkter med kommersiell potential?

S2C

Hur kan restprodukter från stålindustrin återanvändas vid framställning av cementklinker?

Samarbete för genvägar

En samarbetsplattform mellan de sju olika projekten.