S2C

Hur kan restprodukter från stålindustrin återanvändas vid framställning av cementklinker?

 

Slutredovisning S2C

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet S2C. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning Tillverkning av cement kräver stora mängder energi samt material, främst jungfrulig kalksten. Projektet Slag 2...

läs mer

Alla projekt i etapp I

Green Plastics

Hur kan gröna, biobaserade plaster bli ett hållbart alternativ hela vägen?

MEMIMAN

Hur kan tillverkningsföretag bli bättre på att materialåtervinna?

PhosRec

 Hur kan man ta tillvara fosfor i kemiska industriprocesser?

QuickFlux

Hur kan en biprodukt från aluminiumsmältning användas för ståltillverkning?

Realize

 Hur mycket går det att materialåtervinna fordon?

Waste 2 Design

Kan industriavfall designas till nya attraktiva produkter?

Synergier

En samarbetsplattform mellan de sju olika projekten.

S2C

Hur kan restprodukter från stålindustrin återanvändas vid framställning av cementklinker?

PROJEKTEN I ETAPP I

Green Plastics

Hur kan gröna, biobaserade plaster bli ett hållbart alternativ hela vägen?

Memiman

Hur kan tillverkningsföretag bli bättre på att materialåtervinna?

PhosRec

Hur kan man ta tillvara fosfor i kemiska industriprocesser?

QuickFlux

Hur kan en biprodukt från aluminiumsmältning användas som råvara för ståltillverkning?

Realize

Hur mycket går det att materialåtervinna fordon?

Waste 2 Design

Kan industriavfall designas till nya attraktiva produkter med kommersiell potential?

S2C

Hur kan restprodukter från stålindustrin återanvändas vid framställning av cementklinker?

Samarbete för genvägar

En samarbetsplattform mellan de sju olika projekten.