Green Plastics

Hur kan gröna, biobaserade plaster bli ett hållbart alternativ hela vägen?

 

Läs mer

Slutredovisning Green Plastics

På den här sidan presenteras det slutliga material som redovisas av projektet Green Plastics. För frågor och övrigt material, kontakta projektledaren. Sammanfattning Att återvinna plastavfall minskar miljöpåverkan och oljeberoende och är dessutom ekonomiskt lönsamt....

läs mer

”Att välja grönt är det bästa alternativet”

Utdrag ur intervju med Ignacy Jakubowic, projektledare för Green Plastics - Sustainable recycling of green plastics. Idag kan väldigt många varor köpas som miljövänliga alternativ och målet att göra oss oberoende av fossila resurser känns mer verkligt nu när så mycket...

läs mer

Green Plastics – Sustainable recycling of ”green” plastics

Hur kan gröna, biobaserade plaster bli ett hållbart alternativ hela vägen? Projektet utreder hur gröna plaster på ett så hållbart, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt ska kunna ingå i vår loop av förbrukningsvaror - från produktion via användning till...

läs mer

Alla projekt i etapp I

PhosRec

 Hur kan man ta tillvara fosfor i kemiska industriprocesser?

QuickFlux

Hur kan en biprodukt från aluminiumsmältning användas för ståltillverkning?

Realize

 Hur mycket går det att materialåtervinna fordon?

Waste 2 Design

Kan industriavfall designas till nya attraktiva produkter?

S2C

Hur kan restprodukter från stålindustrin återanvändas vid framställning av cementklinker?

Synergier

En samarbetsplattform mellan de sju olika projekten.

Green Plastics

Hur kan gröna, biobaserade plaster bli ett hållbart alternativ hela vägen?

MEMIMAN

Hur kan tillverkningsföretag bli bättre på att materialåtervinna?

PROJEKTEN I ETAPP I

Green Plastics

Hur kan gröna, biobaserade plaster bli ett hållbart alternativ hela vägen?

Memiman

Hur kan tillverkningsföretag bli bättre på att materialåtervinna?

PhosRec

Hur kan man ta tillvara fosfor i kemiska industriprocesser?

QuickFlux

Hur kan en biprodukt från aluminiumsmältning användas som råvara för ståltillverkning?

Realize

Hur mycket går det att materialåtervinna fordon?

Waste 2 Design

Kan industriavfall designas till nya attraktiva produkter med kommersiell potential?

S2C

Hur kan restprodukter från stålindustrin återanvändas vid framställning av cementklinker?

Samarbete för genvägar

En samarbetsplattform mellan de sju olika projekten.