Projektledarmöte med viktiga frågor i fokus

  Kan användning av sekundära råvaror bli företagsekonomiskt lönsam? Hur hantera lägen när stränga krav på absolut giftfrihet hindrar resurseffektiva kretslopp? Det var två frågor i fokus för Mistra Closing the Loops projektledarmöte. Forskningsprogrammet Mistra...

Många partners i samverkan

Vid sidan av forskningsinstitut, universitet och högskolor bidrar närmare 60 projektpartners från näringslivet till andra etappen av forskningsprogrammet Closing the Loop. Här är de alla: Akademi Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Luleå tekniska...