DN uppmärksammar EBar

Dagens Nyheter skriver 25 oktober om projektet EBar som är en del av Mistra Closing the Loop II.  Artikeln handlar om återvinning av batterier, inte minst de cirka 90 miljoner alkaliska batterier av typen AA och AAA som varje år förbrukas i landet. – Förhoppningsvis...

”Ambitionen är att överbrygga gapet”

– Ambitionen med EBaR är att överbrygga gapet mellan batteriinsamlingen och den storskaliga metallurgiska industrins behov, säger Guozhu Ye. Projektet Environmental Battery Recycling vill skapa en enkel och billig återvinningsprocess för alkaliska batterier. Guozhu...