Många aktörer deltar i projektarbetet

Ett flertal aktörer deltar i Constructivate. Tillsammans bildar de en stark laguppställning. Constructivate tar ett helhetsgrepp för att hitta vägar till en mer effektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall. Projektets fokus är brett och spänner över närmast hela...

Här är paketen som gör Constructivate

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket som fokuserar på varsitt huvudområde. Paketen blir som pusselbitar med tydliga beroenden sinsemellan. Det gemensamma är målet att öka återvinningen av CDW*, det vill säga bygg- och rivningsavfall.   Arbetspaket 1: Nulägesanalys...