EBAR

Hur kan alkaliska batterier återvinnas på ett mer effektivt sätt?

 

DN uppmärksammar EBar

Dagens Nyheter skriver 25 oktober om projektet EBar som är en del av Mistra Closing the Loop II. Artikeln handlar om återvinning av alkaliska batterier.

läs mer

KONTAKT

Guozhu Ye, Swerea Mefos

Projektledare Guozhu Ye,Swerea Mefos

guozhu.ye@swerea.se