EBAR

Hur kan alkaliska batterier återvinnas på ett mer effektivt sätt?

 

Läs mer

”Ambitionen är att överbrygga gapet”

– Ambitionen med EBaR är att överbrygga gapet mellan batteriinsamlingen och den storskaliga metallurgiska industrins behov, säger Guozhu Ye. Projektet Environmental Battery Recycling vill skapa en enkel och billig återvinningsprocess för alkaliska batterier. Guozhu...

läs mer