EBAR

Hur kan alkaliska batterier återvinnas på ett mer effektivt sätt?

 

Läs mer

DN uppmärksammar EBar

Dagens Nyheter skriver 25 oktober om projektet EBar som är en del av Mistra Closing the Loop II. Artikeln handlar om återvinning av alkaliska batterier.

läs mer

”Ambitionen är att överbrygga gapet”

– Ambitionen med EBaR är att överbrygga gapet mellan batteriinsamlingen och den storskaliga metallurgiska industrins behov, säger Guozhu Ye. Projektet Environmental Battery Recycling vill skapa en enkel och billig återvinningsprocess för alkaliska batterier. Guozhu...

läs mer

KONTAKT

Marcel Magnusson, Swerea Mefos

Projektledare Marcel Magnusson,Swerea Mefos

marcel.magnusson@swerea.se

Arkiv

MCtL_textkonturer.png