Många partners i samverkan

Vid sidan av forskningsinstitut, universitet och högskolor bidrar närmare 60 projektpartners från näringslivet till andra etappen av forskningsprogrammet Closing the Loop. Här är de alla: Akademi Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Luleå tekniska...