Resultaten börjar bli klara

Mistra Closing the Loop hade programmöte i mitten av maj. De sju delprojekten redovisade resultatet av sin forskning kring hur industriellt avfall ska kunna bli värdefulla råvaror. Några repliker från dagen Projektet Quick Flux har provat att använda slagg från...