”Det känns att vi gör något viktigt”

Utdrag ur intervju med Sten Ångström, projektledare för Quick Flux – Production of slagformers out of aluminum black dross. Hela idén med att stänga loopen, det vill säga det känsliga kommersiella kretslopp av industriellt tillverkade varor som mänskligheten...

”Det behövs ett samspel”

Utdrag ur intervju med Marcus Bjelkemyr, projektledare MEMIMAN – Material efficiency management in manufacturing. – Vi tittar på avfall från hela tillverkningskedjan, från förpackningsmaterial och bearbetningsspill till förbrukningsmaterial. För varje typ av avfall...

”Gamla bilar är värdefulla resurser”

Utdrag ur intervju med Maria Ljunggren Söderman, projektledare för Realize – Realizing resource-efficient recycling of vehicles. I en värld där produkter blir allt mer komplexa är fordon inget undantag. Målsättningen med projektet Realize är att utveckla och...