Samarbete för genvägar

En samarbetsplattform mellan de sju olika projekten. Följer arbetet tätt och identifierar samarbetsmöjligheter och gemensamma frågor. I Mistra Closing the Loop prövas en ny form för att följa projekten och skapa en helhet utifrån programmets syfte. Projekten verkar i...

Waste 2 Design

Kan industriavfall designas till nya attraktiva produkter med kommersiell potential? Waste to design prövar genom att ta fram konkreta prototyper i ett samarbete mellan återvinningsindustri och studenter i teknisk design. I fokus är material som idag varken återvinns...